Tarihte etkin olmuş 5 Türk matematikçisi..

1. ULUĞ BEY

ULUĞ BEY

Timur'un torunudur. 1393'te doğmuştur. Bütün alimleri kendi bölgesine toplamıştır ve okuduğu her kitabı kelimesi kelimesine hatırlayacak kadar sağlam bir hafızaya sahiptir. Semerkant'a bir rasathane ve bir medrese yaptırmıştır. Rasathanesinde Ali Kuşçu da görev yapmıştır. Oğlu tarafından öldürüleceğini birgün falında görüp oğlunu kendinden uzak tutmuştur. Bu soğukluğu küçük oğluna olan yakınlığıda tetiklemiştir. Ve sonrasında korktuğu şey başına gelmiştir. Oğlu onu öldürmüştür.

2. CAHİT ARF

CAHİT ARF

1910'da Selanik'te dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Fransa'da tamamlayıp Galatasaray Lisesi'nde hocalık yaptı. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Almanya'da doktorasını yaptı. Geri döndüğünde İstanbul Üniversitesi'nde ordinaryus profesör olarak görev yapmaya devam etti. Robert Koleji'nde eğitim verdi. Amerika'da araştırmalar yaptı. ODTÜ'de öğretim üyeliği yaptı. 1997 de kalp rahatsızlığı yüzünden vefat etti.

3. FEZA GÜRSEY

FEZA GÜRSEY

Türk fizikçisi ve aynı zamanda matematikçidir. Annesi kimya doktorası yapmış ve babası da tıp doktoru, fizikçi ve öğretmendir. Feza, çok sayıda ödül almıştır.

1969 – Tübitak Bilim Ödülü

1977 – S. Glashow ile birlikte J.R. Oppenheimer Ödülü ; R. Griffiths ile Doğa *Bilimlerinde A. Cressey Morrison Ödülü

1979 – Einstein Madalyası

1981 – College de France’da konuk profesör ve College de France Madalyası

1984 – İtalya Cumhurbaşkanı’nın Commendatore Nişanı

1986 – Roma’da Konuk Profesörlük ödülü

1989 – Türk Amerikan Bilimcileri ve Mühendisleri Derneğinin Seçkin Bilimci Ödülü

1990 – Galatasaray Vakfı Madalyası

4. HÜSEYİN TEVFİK PAŞA

HÜSEYİN TEVFİK PAŞA

Osmanlı generalidir ve aynı zamanda bir bilim insanıdır. Lineer Cebir adlı eseri tüm dünyada kullanılan kitaplarından biridir.

5. KERİM ERİM

KERİM ERİM

İstanbul Yüksek Mühendis mektebini bitirdi. Einstein'ın yanında Berlin Üniversitesi'nde doktora yaptı. Ülkesine dönüş yaptı ve mezun olduğu okulda hocalık yapmaya başladı.

 Nazari Hesap (1931),

 Mihanik (1934),

 Diferansiyel ve İntegral Hesap (1945), 

  Über die Traghe-its-formen eines modulsystems (Bir modül sisteminin süredurum biçimleri üstüne – 1928)

YOUR REACTION?Facebook Conversations